Non-steroidale

Tot nu toe is niet voorgesteld om difeenhydramine in combinatie met één van de nieuwere non-steroïdale analgetische/anti-inflammatore 30 middelen (dwz exclusief aspirine, acetaminofeen en fenacetine) te , \v gebruiken. So far has not been proposed to, use \ v diphenhydramine in combination with one of the newer nonsteroidal analgesic / anti-inflammatory agents 30 (ie excluding aspirin, acetaminophen and phenacetin). In het Amerikaanse octrooischrift van 13 december 1983 openbaren de onderhavige aanvragers de versnelling van het optreden van analgetische en anti-inflammatore responses, waargenomen bij meerdere verschillende non-steroïdale anti-inflammatore middelen, alsmede de 35 verbetering van de analgetische en anti-inflammatore response bij dergelijke middelen door de gelijktijdige toediening van cafeïne als poten-tiatie-adj uvans. In . Patent No. 4,420,483 of December 13, 1983 the present applicants disclose the acceleration of the actions of analgesic and anti-inflammatory responses observed in a plurality of different non-steroidal anti-inflammatory agents, as well as the 35 to improve the analgesic and anti- inflammatory response to such agents by the concurrent administration of caffeine as legs-differentiation-adj uvans.

Non-steroidale

non-steroidale

Media:

non-steroidalenon-steroidale

http://buy-steroids.org