Nesteroidni antirevmatika

V časném pooperačním období užívalo nesteroidní analgetika 84,6 % pacientů průměrně 10 dní, 15,4 % pacientů analgetika neužívalo vůbec. Všichni pacienti byli propuštěni do domácího ošetřování průměrně 4. den po operaci, v rozmezí 2-8 dní. V 92,2 % jsme nezaznamenali časné pooperační komplikace, ve 2,6 %  jsme řešili hematom v ráně, ve 2,6 % infekt močových cest a ve 2,6 % jiné komplikace nesouvisející s operačním výkonem. Jiné časné pooperační komplikace jsme nezaznamenali, hematom v ráně jsme řešili jeho evakuací a resuturou rány.

Bolest je konstantním projevem osteoartrózy (OA) a určujícím faktorem omezení funkce a kvality života. Symptomatická terapie OA je proto základem komplexní léčby tohoto onemocnění. Využívá nefarmakologických postupů (edukace, režimová opatření, opěrné pomůcky atd.), symptomatických léků s krátkodobým účinkem (analgetika, nesteroidní antirevmatika) a tzv. pomalu působících léků OA (SYSADOA). Terapie musí být navržena individuálně s ohledem na závažnost onemocnění, funkční postižení, další choroby pacienta a souběžnou farmakoterapii. V léčbě bolesti využíváme nefarmakologické postupy i farmakoterapii. Lékem volby v terapii bolesti u OA je stále paracetamol v dávkách do 4 g denně; teprve při jeho neúčinnosti je možné podat nesteroidní antirevmatika (NSA). S ohledem na jejich potenciální toxicitu je podáváme pacientům s OA v co nejnižších dávkách a po co nejkratší dobu. U nemocných se zvýšeným rizikem rozvoje NSA gastropatie je nutné současně s NSA podat gastroprotektiva (inhibitory protonové pumpy) nebo zvolit selektivní inhibitory COX-2. U aktivované OA jsou vhodné i obstřiky intraartikulárními glukokortikoidy, lze je užít u gonartrózy, koxartrózy i OA rukou. SYSADOA (glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, kyselina hyaluronová, diacerein, ASU – výtažek z avokáda a sójových bobů) jsou indikovány u symptomatických nemocných s OA, u nichž není účinný paracetamol. V posledních letech se však objevují i klinické studie a metaanalýzy SYSADOA s negativními výsledky, jež do jisté míry snižují platnost důkazů o jejich účinnosti. Jsou však metodologicky značně heterogenní, a proto jednoznačné závěry stran účinnosti SYSADOA zatím vyvodit nelze.  

Nesteroidni antirevmatika

nesteroidni antirevmatika

Media:

nesteroidni antirevmatikanesteroidni antirevmatikanesteroidni antirevmatikanesteroidni antirevmatikanesteroidni antirevmatika

http://buy-steroids.org